Ventilatieverslaggeving
voor nieuwbouw en energetische renovaties

Wat is ventilatieverslaggeving?

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht, om naast de EPB-verslaggever, ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw & energetische renovaties. Deze wetgeving werd in het leven geroepen om vochtproblemen en een ongezond binnenklimaat tegen te gaan die het gevolg waren van de nieuwe ventilatie-eisen waaraan bouwprojecten moeten voldoen.

In combinatie met EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie, is dit zowel administratief als financieel de meest gunstige werkwijze!

Ventilatieverslaggeving op maat van uw project

Studio Somers begeleidt u in 3 stappen

  1. Voor de start van de werken maken we een ventilatievoorontwerp (VVO) op. Deze moet bij de startverklaring gevoegd worden. Deze startverklaring is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Dit voorontwerp is niet bindend.
  2. De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) vermelden alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen. In de ventilatie-ontwerpspecificaties worden alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen, vastgelegd volgens de ‘STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’. Dit document wordt aan de ventilatie-installateur bezorgd voor het maken van zijn prijsofferte.
  3. Na de werken maken we een ventilatieprestatieverslag (VPV) op, inclusief (indien van toepassing) meetrapporten van de mechanische debieten van het geplaatste systeem. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de nieuwe ‘STS-P 73-1 – Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’.

Veelgestelde vragen over ventilatieverslaggeving

Mijn installateur heeft de ventilatie ingeregeld, en ons een rapport bezorgd. Is een ventilatie-verslaggever dan nog nodig?

Ja, voor alle nieuwbouw woningen of ingrijpende-energetische renovaties met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 moet er een ventilatie-verslaggever aangesteld worden. Zonder dit verslag is het niet meer mogelijk om een EPB-aangifte in te dienen.

Wenst u een voorstel aan te vragen voor uw ventilatieverslaggeving?