Professionele veiligheidscoördinatie
volledig op maat van uw project

Wat is veiligheidscoördinatie?

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen, moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden indien minstens twee aannemers werken uitvoeren op een dezelfde werf, ook al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit geldt bovendien tijdens de ontwerpfase alsook tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

In combinatie met de EPB- en/of ventilatieverslaggeving, volgen we de werf voor u op. Dit bespaart u tijd, geld én zit u met al deze informatie centraal bij één aanspreekpunt.

Een geslaagde veiligheidscoördinatie voor uw (ver)bouwproject

Studio Somers begeleidt u in 5 stappen

  1. We stellen alle verplichte documenten (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, post-interventiedossier) voor u op.
  2. We voeren de nodige werfbezoeken uit met een aansluitend verslag aan alle betrokken partijen.
  3. In combinatie met EPB-verslaggeving, verzorgen we ook de volledige opvolging van de uitvoering naar EPB-normen.
  4. We verzorgen ook een fotoreportage om in het post-interventiedossier op te nemen.
  5. We bezorgen u, de bouwheer, alle verplichte documenten in een duidelijk en correct dossier.

Veelgestelde vragen over veiligheidscoördinatie

Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?

Bij werken > 500 m2 is het de opdrachtgever (bouwheer) die verantwoordelijk is voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.

Bij werken < 500 m2 is het in principe een bouwdirectie die de veiligheidscoördinator moet aanstellen. Het KB van 22.03.2006 voerde de volgende wijziging door: wanneer de opdrachtgever ook werkgever is, mag deze de verplichting van de bouwdirectie belast met het ontwerp te zijnen laste nemen. In dit geval vervult de opdrachtgever alle verplichtingen van de bouwdirectie belast met het ontwerp. De aanstelling is echter steeds voor rekening van de opdrachtgever (bouwheer).

Wenst u een voorstel aan te vragen voor uw veiligheidscoördinatie?