Een gedetailleerde plaatsbeschrijving
van uw project bij (ver)bouwwerkzaamheden of bij verhuur

Wat is een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed, meestal voor de aanvang van (ver)bouwwerkzaamheden of bij verhuur. De plaatsbeschrijving bevat een gedetailleerde opsomming, eventueel vergezeld van foto’s, van de schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) van een eigendom. Een plaatsbeschrijving is bovendien verplicht bij het begin en einde van een huurcontract.
Plaatsbeschrijving - advies en studiebureau

Plaatsbeschrijving bij verbouwing, bouwproject of verhuur

Studio Somers zorgt ervoor

Bouwen of verbouwen

Wanneer u een woning gaat afbreken, renoveren, bouwen tegen of net naast een bestaande woning, laat u best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende goed. Zo kan de eigenaar van dit aanpalende goed u niet verantwoordelijk stellen van bijvoorbeeld reeds bestaande schade aan zijn eigendommen. Voor aanvang van de werken stellen de experten van Studio Somers een verslag op waarbij bestaande gebreken worden beschreven en weergegeven in een fotoreportage. Wordt er nadien schade geclaimd, dan kan d.m.v. de plaatsbeschrijving gecontroleerd worden of die al dan niet aanwezig was voor de start van de werken.

Huren

Ook bij het verhuren van een gebouw is het zowel in het belang van de verhuurder alsook de huurder om een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren. Door de gedetailleerde staat van bevinding kan u als verhuurder eventueel aangerichte schade bij de beëindiging van het huurcontract aantonen en op basis hiervan een correcte afrekening bekomen.
Bent u huurder? Dan bent u met een plaatsbeschrijving ook zeker dat u geen historische schade of natuurlijke slijtage kan aangerekend worden. Dit is de basis voor een goede huurder-verhuurdersovereenkomst!

Veelgestelde vragen over plaatsbeschrijvingen

Welke soorten plaatsbeschrijvingen bestaan er?

Bij Studio Somers bieden we twee soorten plaatsbeschrijvingen aan, nl:

  • voor aanvang van de bouwwerken (bijvoorbeeld bij afbraak, renovatie, verbouwing, nieuwbouw, wegeniswerken,…)
  • bij de huur of verhuur van eigendommen (woning, appartement, kantoor, bureau, werkplaats, hoeve, loods, atelier, hangar, industriële complexen,…)

Waarom wordt een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken opgesteld?

De plaatsbeschrijving wordt gedaan met als doel de huidige toestand van het pand, straat,.. te beschrijven teneinde te voorkomen dat hierover een betwisting zou ontstaan indien aan deze toestand een wijziging zou komen ten gevolge van werkzaamheden.

Wie mag een plaatsbeschrijving opstellen?

Er zijn geen wettelijk normen over wie een plaatsbeschrijving mag opstellen. Dit mag bv gebeuren door de huurder en de verhuurder zelf. Gezien het grote juridische belang van dit document, wordt dit echter beter overgelaten aan iemand met professionele ervaring terzake. Je kan dus beter een beroep doen op een expert. Deze expert is onafhankelijk van de betrokken partijen en respecteert dus ook de objectiviteit. Een professionele aanpak heeft zijn prijs, maar zijn waarde overstijgt moeiteloos de verliezen die er kunnen zijn als je plaatsbeschrijving niet goed is gebeurd. Zowel voor huurder al verhuurder.

Wenst u een voorstel aan te vragen voor uw plaatsbeschrijving?