Keuring van privé-riolering
van nieuwbouw of grote verbouwprojecten

Wat is een keuring van prive-riolering?

Uit controles is gebleken dat 50% van de nieuwbouwwoningen niet conform de geldende milieu-wetgeving zijn aangesloten op de openbare riolering. Verkeerde aansluiting van de riolering kan ernstige vervuiling veroorzaken van de bodem en vergroot bovendien het risico op overbelasting van het rioolstelsel met overstroming als gevolg. Vanaf 1 juli 2011 is voor elke nieuwbouw en grote verbouwing dan ook de keuring van de privé-riolering verplicht. Studio Somers werkt samen met een vaste keurder erkend door het Vlaams overleg platform voor riolerings- en afvalwaterzuivering (Vlario).

Bouwadviseur op een werf

Officieel keuringsattest van uw privé-riolering

Studio Somers begeleidt u in 4 stappen:

 1. U vraagt de keuring en er wordt een afspraak vastgelegd met één van onze experten.
 2. Volgende documenten worden vooraf bezorgd:
  • as-buildplan, bouwplan of rioleringsplan
  • bouwvergunning
  • kopie van facturen van afwateringselementen
  • aanstiplijst GSV of provinciale en/of gemeentelijke verordening
  • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
  • briefwisseling van de rioolbeheerder
 3. Het keuren van de riolering kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf uw sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes.
 4. We keuren volgende elementen:
  • Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
  • Correcte aansluiting van de toestellen (toilet, bad, …) op de circuits
  • Correcte aansluiting van afvoer van het hemelwater en verharde oppervlaktes
  • Correcte infiltratie- en/of buffervoorziening
  • De hemelwaterput en hergebruik regenwater
 5. Is uw waterafvoer conform de regelgeving, Dan stelt de keurder een conformiteitsattest op. Is uw waterafvoer niet conform? Dan dient u de nodige zaken in orde te maken en een nieuwe keuring in te plannen.
Daarna wordt het definitieve energieprestatiecertificaat aan de bouwheer afgeleverd.

Wenst u een voorstel aan te vragen voor uw keuring van de privé-riolering?