EPB Verslaggeving
Laat u adviseren en geniet van de voordelen van een goed geïsoleerd, geventileerd en energiezuinig woonproject

WAT IS EPB?

Energieprestatie en binnenklimaat

Voor alle bouwwerken waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag wordt ingediend, moet een eniergieprestatie- en binnenklimaatberekening uitgevoerd worden. Een EPB verslag vormt de basis voor de wettelijk verplichte aangifte. Ze bevat een gedetailleerde berekening en detail van de gebruikte technieken.

Laat u steeds proactief adviseren door studio Somers en spaar punten in het e-peil van uw woning. Zo geniet u niet alleen van een beter rendement op uw investeringen in technieken, maar woont u ook gezond en comfortabel.

Kies voor een totaalproject

Studio Somers begeleidt u in zeven stappen

Wij maken steeds een vrijblijvende offerte op basis van de plannen of een gesprek bij ons op kantoor.
  1. Na akkoord van de offerte maken wij een voorafgaande controleberekening en stellen een uitgebreid EPB-rapport op, dat besproken wordt met de bouwheer en/of architect. Dit rapport is uw persoonlijke handleiding om de verplichte maatregelen op te volgen en hoort bij onze standaard service.
  2. We dienen een startverklaring in bij het Vlaams Energieagentschap.
  3. Tijdens de uitvoeringsfase adviseren we verder op vlak van de EPB-eisen en sturen we uw EPB-berekening bij indien nodig.
  4. Indien gewenst maken wij, naast de wettelijke EPB-berekeningen, ook een warmteverliesberekening en correcte dimensionering van de technieken (verwarming, ventilatie, sanitair).
  5. Tijdens en na de werken rapporteren we alle informatie die de energieprestatie en binnenklimaat van uw project bepalen.
  6. Indien gewenst voeren we een blowerdoormeting uit na oplevering van de werken. Deze test geeft u een aantal niet te verwaarlozen voordelen.
  7. Na de uitvoeringsfase: uiterlijk 12 maanden na ingebruikname stellen we het finale EPB-rapport op. Dit gebeurt a.d.h.v. een plaatsbezoek en/of staving van installaties o.b.v. facturen, etc.
Daarna wordt het definitieve energieprestatiecertificaat aan de bouwheer afgeleverd.

Wenst u een voorstel aan te vragen voor uw EPB verslaggeving?